top of page

iQLANDIA PRAHA

20.10.2021 - 1.1.2022

Otevřeno každý den včetně všech svátků od 9-20.

Prodej vstupenek je možný přímo na místě, nebo on-line.

Z důvodu výstavby očkovacího centra je tato expozice uzavřena

iQLANDIA je konečně v Praze! Největší vědomostní centrum otevíráme v Galerii Kotva v obchodním domě KOTVA! Přijďte ověřit své smysly a schopnosti. iQLANDIA, místo, kde se vědou baví děti i dospělí. Součástí vstupenky je i vstup na výstavu Svět pohádek Boženy němcově. Výstavu iQLANDIA Praha, která se rozkládá na 400 metrech  čtverečních a je tak největší vědomostní centrum v Praze. Objevíte na 40 vědomostních a dovednostních stanovišť, kde můžete zjistit jaké jsou vaše motorické a haptické dovednosti. Tato expozice se zabývá především fyzikálními zákony a biologií.
 

 • Obtisk těla, Černá díra, Pythagorova věta, Planetární stůl, Jak vidí živočichové, Vzduchové dělo, Silák, Harfa, Hyperboloid, Viskozita, Labyrint, Fakírovy stoličky, Převrácené písmo, Postřeh, Poznej státy, Rychlost reakce, Frekvence, Optické klamy, Ježek v kleci,  Hádanky   a mnoho dalšího.

 • Černá díra - působení přitažlivé a odstředivé síly. Simulace jevu prostřednictvím exponátu a kovové mince. Návštěvník sleduje působení  odstředivé a gravitační síti na minci, která se postupně ztratí v hladovém chřtánu. Existenci černých děl teoreticky předpověděl už Albert Einstein ve své obecné teorii relativity. Černé díry mají natolik silné gravitační pole, že jakýkoliv předmět v jejich blízkosti je jimi pohlcen.

 • Pythágorova věta - při otočení kotoučem se kapalina přelévá mezi čtverci a trojúhelníkem a názorně tak dokazuje platnost Pythagorovy věty.

 • Fakírova sedátka - proč fakír necítí bolest? Návštěvník si postupně sedá, popřípadě rukou, nebo jinou částí těla tlačí na různé povrchy sedáků. 

 • Planetární stůl - text znalostí planetárního systému. PC kiosek s dotykovou obrazovkou, která funguje jako slepá mapa sluneční soustavy, návštěvník přetahuje obrázky planet podle toho, v jakém pořadí obíhají slunce.

 • Jak vidí živočichové - Vizualizace zraku různých živočichů. Stačí se podívat na displej exponátu, vybrat si zvíře a sledovat obraz jeho očima. Obdobně se lze dívat na svět očima člověka se zrakovou vadou.

 • Vzduchové dělo - Pozorování účinku tlakové vlny. Natažením gumové membrány a jejím následným uvolněním dojde k prudkému vytlačení vzduch zevnitř děla a rozpohybována CD zavěšených na mobilní stěně. Zjistíte jak vznikají vzdušné víry a mohou se šířit až několik metrů daleko.

 • Optická harfa - hra pomocí laserových paprsků. Hra na harfu, kde struny jsou nahrazeny světelnými paprsky.

 • Viskozita - ukázka viskozity různých kapalin. Návštěvník přetočí rámeček s trubicemi a.  pozoruje jak se kuličky potápějí v pěti kapalinách různou rychlostí.

 • Rotační hyperboloid - princip vzniku rotačního hyperboloid. Postupným otáčením spodního kola nejde pomocí provázků ke vzniku rotačního hyperbolou. Ten vzniká rotací hyperboly kolem své osy.

 • Rychlost reakce - po sepnutí tlačítka se po stanovené době spustí na displeji stopky času. Úkolem návštěvníka je v co nejkratší době tyto stopky zastavit. Zaznamenaný čas je pak dobou jeho reakce.

 • Hádanky - test schopností a znalostí z různých oborů. Na třicet logických úkolů a hádanek.

bottom of page