top of page

Adam Jílek

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, který prošel mnoha ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických malířských děl. Za tu dobu si stihl vyvinout výrazný formální i obsahový rukopis. U jeho tvorby lze vysledovat jednu stěžejní linii, která se vine celou jeho malířskou tvorbou. Tato linie se vztahuje k nejzákladnějším věcem lidského bytí, jako je animalita, agrese, smrt a možnosti libosti v podmínkách tohoto světa. Jakkoliv mohou takto pojmenovaná témata vyvolávat pachuť patetismu a přílišné existencionální tíhy, autor nemá potřebu se k nim z tohoto úhlu stavět.

 

 

Vzdělání 

2010 – 2016 Akademie výtvarných umění, Praha

2006 – 2010 střední umělecká škola Václava Hollara, Praha

 

 

Výstavy

2017 – Sexplicit vol. 3, Kotva, Praha

2017 – Městská galerie, Karlovy Vary

2016 – Vanity Fair, výstava diplomantů AVU, národní galerie, Praha

2015 – P.O.R.N. Galerie Microna, Praha

2014 – Art Prague, Kafkův dům, Praha

2014 – Mezi ránem, silnicí a polem, Tančící dům, Praha

2014 – Sexplicit, Galerie Microna, Praha

2014 – POP UP, Tančící dům, Praha

2013 – PSN, Praha

2012 – AVU, městská galerie, Strakonice

2012, 2011 – Figurama, FA ČVUT, Praha

bottom of page