top of page

Lyube Petrov

- APOKALYPSARIUM

9.1. - 5.4. 2015

 

Expresivní malířské vyjádření, jasná intenzita a energické pastózní nánosy barev nebo osobitá plasticita jsou charakteristickými rysy malířské techniky Lyube Petrova. Široká škála výrazových prostředků předznamenává významovou bohatost fantaskních příběhů, skrytých v groteskních dílech, jež jsou plné sarkasmu, komiksové estetiky, nadsázky a humoru, ale i hlubších úvah o vztahu člověka a přírody, jež vedou k apokalyptickým závěrům. Lyube Petrov dospěl v průběhu svého tvůrčího vývoje k tématům, které hluboce souvisejí s koloběhem pozemského života a smrti. Ve své tvorbě spojuje tradici, symboly a prvky východní i západní kultury na poli motivů vycházejících ze schémat dějin umění, tedy křesťanské ikonografie, mytologických námětů, ale také abstraktních motivů inspirovaných sci-fi literaturou a filmem. Svým dílem vyslovuje ironický komentář současného stavu civilizace, který popisuje jako apokalypsárium, tedy počátek apokalyptické zkázy a tím přímo volá po zlomových momentech lidské existence. S tím souvisí enormní snaha o zachycení okamžiku. Podle slov samotného autora, je apokalypsa vždy přítomná, nikdy se nezastavující, tedy stále v pohybu, přičemž získala nový rozměr nebo mutaci. Postavy jsou paralyzovány jakýmsi transem, sami na celém světě, vtaženi přírodní katastrofou – apokalypsou - zatímco publiku zůstává sledované dění skryté, je pouze tušené a zvyšuje tak napětí nedovyprávěného příběhu. Zastavení rozhodujícího okamžiku je zahaleno magickou aurou, avšak obsahy děl mají hluboký myšlenkový základ a vypovídají o zralosti filozofického uvažování mladého autora. Bulharský malíř Lyube Petrov (*1984) dokončil v roce 2007 obor nástěnné malby na výtvarné akademii v Sofii. Studium bylo zaměřeno především na zvládnutí techniky a řemesla v duchu zásad realismu. Petrov ve svých tradičně figurálních námětech dodnes klade důraz na kompozici a promyšlený obrazový plán. Ze svého rodného Bulharska si přinesl ovlivnění mimo jiné Bojanem Dobrevem, Ivo Bistričkým nebo Georgijem Andonovem. Po přesídlení do Čech vystudoval v roce 2011 volnou tvorbu v ateliéru Martina Mainera. V důsledku globálního propojení společnosti, kultury a tradic autor nahlíží svá témata dvojím pohledem, a tak kombinuje tradiční prvky s odkazy na fenomény současné konzumní společnosti (komiks, film) a pomocí této ironizující mytologie vytváří zcela novou realitu, respektive zhodnocuje vlastní kulturní dědictví. Hravým a zábavným způsobem tak propojuje minulost s přítomností a pomocí své umělecké imaginace nám předkládá vize budoucnosti nebo snad záhadný prostor bezčasí?

Lyube Petrov zkoumá nejen nevyčerpatelnost obrazu, ale také smysl lidské existence prostřednictvím svých bizarních postav, které dokazují sílu myšlenky jedince čelící obrodné zkáze apokalyptických rozměrů. Figury se stávají superhrdiny naší budoucnosti.

 

více o Lyube Petrov >

bottom of page