top of page

ART PRIZE CBM - Cena bienále “Carlo Bonatto Minella”

TURÍN – PRAHA – LONDÝN

III.ročník – rok 2015/2016

UMĚLECKÁ SOUTĚŽ

12. ledna – 20. července 2015

Téma: Prostory. Uvnitř a vně limitů

 

 

1) Záměr:

Jedním z cílů Kulturní asociace AREACREATIVA42 se sídlem v Casa Toesca v historickém centru města Rivarolo Canavese (Turín) je valorizace umění nedávné historie a podpora současného umění, se zvláštním přihlédnutím na mladou generaci.

AREACREATIVA42 od roku 2010 pořádá umělecké bienále pojmenované po piemontském umělci a talentovaném absolventovi turínské Accademia Albertina Carlu Bonatto Minellovi (1855-1878), kterému brzká smrt zabránila pokračovat ve slibném uměleckém vývoji.

Po úspěchu minulého ročníku 2013/14, kdy bylo do soutěže přijato 823 umělců, vítězům a finalistům bude, tak jako v předchozích ročnících, v letošním ročníku 2015/16 poskytnuta možnost vystavit svá díla nejenom v sídle Areacreativa42 a ve Ville Vallero, ale rovněž v turínské Pinacotece dell’Accademia di Belle Arti a ve dvou galeriích v Londýně a v Praze.

 

2) Téma:

Přáním organizátorů soutěže je, aby každý její ročník byl věnován tématu vycházejícímu z některého z děl Carla Bonatto Minelly. Za tímto účelem bylo uměleckému řediteli soutěže zadáno vypracování přípravného textu, který napovídá interpretaci tohoto díla ze soudobého pohledu a v souladu se záměry Areacreativa42.

"Téma tohoto ročníku je inspirováno jedním z posledních děl piemontského umělce, které se nám dochovalo: Víra v zesnulé. Tajemný fascinující obraz vyzývající k meditaci se dnes nachází v  Galerii moderního umění GAM v Turíně. Postava zobrazená z profilu vykonává obětní gesto plné duchovnosti, kterým chce získat vděčnost bohů uprostřed vymezeného prostoru nacházejícího se na limitu mezi konečnem a nekonečnem, mezi skutečností a představou, mezi potřebou získat ochranu a zároveň svěřit své tužby.

Pro mladého Minellu je tento prostor plný osamělosti oproti chaosu každodenního života a hluku města, je to prostor na hranici mezi "zdejším", kde se fyzická přítomnost stává nostalgií, a "tamějším", v němž je ideálem ticho a poezie. Umělec zobrazuje "okamžik" plný vzpomínek, výjevů a postav, zátiší a vegetace, které se propojují v jemnou harmonii, aby dodaly novou sílu a hmotu okolní krajině, uvnitř i vně domácího prostředí.

Umělci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, se budou inspirovat smyslem a významem obrazu Carla Bonatto Minelly. K tomu si budou moci zvolit jim nejbližší umělecký výrazový prostředek tj. malbu, plastiku, fotografii, instalaci nebo videoart a vyjádřit svůj tvůrčí talent zamyšlením se nad fyzickým či mentálním prostorem, kde předměty v interiéru vypovídají o pocitech, vzpomínkách, pulsujícím životě, a vnější prostor se rozprostírá do krajiny obsahující hledané či nenalezené hodnoty" (Antonio D'Amico).


 

3) Podmínky přijetí do soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit umělci nad 18 let jakékoliv národnosti. Základními kritérii pro přijetí uměleckých děl do užšího výběru bude promyšlenost uměleckého výrazu a kvalita použitých moderních výrazových prostředků, jimiž bude vyjádřena osobní úvaha na téma vyhlášené pro tuto soutěž, tj. "Prostory. Uvnitř a vně limitů".

Díla zaslaná do soutěže musí být majetkem umělců a nesmí být klasifikována v jiných soutěžích. Musí být k dispozici pro následné výstavy vyplývající z umístění umělce mezi finalisty nebo vítězi v obou kategoriích, tj. Under 30 a Over 30.

Povolené techniky:

 • MALBA: v sekci malby mohou být přijata díla realizovaná olejem, temperou, akrylem, lakem, tuší a rovněž kresba, kvaš, koláž, grafika, akvarel, počítačová grafika a díla realizovaná kombinovanou technikou a různými materiály na jakémkoliv druhu podkladu. Do soutěže v sekci malby budou moci být přijata díla, která budou odpovídat následujícím maximálním rozměrům: výška 240 cm x šířka 180 cm.

 • PLASTIKA: v sekci plastiky mohou být přijaty sochy nebo instalace realizované z jakéhokoliv materiálu, a to jak tradičního, tak inovativního. Do soutěže budou moci být přijata díla, která nepřesahují výšku 240 cm x šířku 180 cm a neobsahují žádné prvky, které by mohly ohrozit jak organizátory, tak případné uživatele.

 • FOTOGRAFIE: Do této sekce budou moci být přijaty digitální a analogové fotografie, černobílé nebo barevné, a rovněž všechny další formy umělecké fotografie, i s interaktivními aplikacemi a vizuálními analýzami získanými v post-produkci. Do soutěže v sekci fotografie budou moci být přijata díla, která odpovídají následujícím maximálním rozměrům: výška 240 cm x šířka 180 cm.

 • PERFORMANCE: Umělec nebo skupina umělců se mohou účastnit soutěže s jednou nebo více uměleckými performancemi, které budou moci být realizovány jakoukoliv technikou, výrazovou formou a s jakýmikoliv pomocnými materiály dodanými umělcem. Pro fázi výběru děl je třeba zaslat poštou CD/DVD s videem z umělecké performance o maximální délce 15 minut, včetně úvodních a závěrečných titulků.

 • VIDEOART: Tato sekce zahrnuje videa, filmy a díla realizovaná pomocí jakýchkoliv animačních technik na jakémkoliv digitálním a analogovém nosiči. Pro fázi výběru děl je třeba zaslat poštou CD/DVD obsahující reprodukci díla o maximální délce 15 minut, včetně úvodních a závěrečných titulků.


 

4) Pravidla soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit umělci starší 18 let, kteří vyplní všechna políčka onlinového formuláře na této internetové adrese http://www.areacreativa42.com/ARTPRIZECBM.html

Každý umělec může do soutěže zaslat maximálně 3 díla.

Po ukončení registrace každý účastník obdrží potvrzující e-mail s registračním kódem, který bude třeba pečlivě uchovat.

Účastník musí vyplnit příslušné údaje a přiložit tyto přílohy:

 • Fotografickou reprodukci díla nebo děl, kterými se účastní soutěže. Všechny fotografie musí být ve formátu JPG, rozlišení 300 dpi (max 4 MB) a jejich výška nesmí přesahovat 9 cm, jejich název musí obsahovat jméno a příjmení umělce, název díla, rok, techniku, rozměry (výška x šířka x případná hloubka).

Umělci, kteří se soutěže účastní v sekci videoartu nebo performance, musí ve formuláři uvést použitou techniku a zaslat organizačnímu sekretariátu soutěže CD/DVD s prezentačním videem, jehož název musí obsahovat jméno a příjmení umělce, název díla a rok. CD/DVD musí rovněž obsahovat registrační kód, který umělec obdržel po vyplnění onlinového formuláře. CD/DVD zasílejte na následující adresu:

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AREACREATIVA42

Casa Toesca, via Ivrea č.42

10086 Rivarolo Canavese (TO)

ITÁLIE

Náklady na odeslání děl si hradí jednotliví účastníci, v opačném případě se nemohou soutěže účastnit.

(CD/DVD mohou zasílat výlučně umělci, kteří se účastní soutěže v sekci videoartu nebo performance. Jiná CD/DVD, která sekretariát soutěže obdrží, nebudou brána v úvahu).

 

5) Registrační poplatek:

Pro umělce od 18 do 29 let (včetně) je účast v soutěži bezplatná.

Účastníci, kterým v době registrace do soutěže již bylo 30 let, jsou povinni uhradit registrační poplatek ve výši 40 euro. Každý umělec může do soutěže zaslat maximálně 3 díla. Pokud se umělec rozhodne účastnit se více díly - v souladu s maximálním limitem - je třeba ve formuláři přihlášky uvést fotografickou reprodukci každého díla. Poplatek pro umělce nad 30 let je 40 (čtyřicet) euro za každé dílo, které se účastní soutěže.

Pro skupiny složené ze dvou nebo více umělců je uhrazení registračního poplatku povinné v případě, že jeden člen skupiny je starší 30 let.

Registrační poplatek je nevratný. V případě neuhrazení registračního poplatku umělec nebude přijat do soutěže. Náklady vyúčtované za platbu bankovním převodem se nepřijímají. V tomto případě dojde ke zrušení registrace a požádání o vrácení vyúčtovaných nákladů.

Úhradu registračního poplatku lze provést:

 • Bankovním převodem do banky Banca Sella

Název společnosti : ASSOCIAZIONE CULTURALE AREACREATIVA42

Důvod platby (kauzála): Zápis do soutěže ART PRIZE CBM + jméno a příjmení umělce

IBAN: IT 03 L 03268 30860 053847651860

SWITFT SELBIT2BXXX


 

6) Hodnocení děl a porota:

Bude vybráno:

 • 21 děl v kategorii Under 30;

 • 21 děl v kategorii Over 30;

Předseda poroty vyhlásí mezi finalisty dva vítěze (pro každou sekci jednoho) a zvlášť vyhlásí vítěze sekce videoartu.

Vítězové budou kontaktováni telefonicky organizačním sekretariátem soutěže za účelem dohodnutí podmínek dodání děl pro samostatné a kolektivní výstavy a jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách www.areacreativa42.com.

Složení poroty:

- Předsedkyně poroty: Karin Reisová, předsedkyně Kulturní asociace Areacreativa42 - Turín

- Antonio D'Amico, historik umění, kritik a umělecký ředitel soutěže - Milán

- Guido Curto, ředitel Pinacoteca dell'Accademia di Belle Arti di Torino - Turín

- Jiří Machalický, historik umění, kurátor, umělecký ředitel Experimentální galerie NoD - Praha

- Barbora Maštrlová, ředitelka galerie Art Salon S/Tančící dům – Praha

- Christine Park, ředitelka Christine Park Gallery - Londýn

- Sharokh Koussari, právník specializovaný na právo v umění a sběratel – Londýn

Rozhodnutí poroty jsou konečná a neodvolatelná.


 

7) Ceny:

Účast v soutěži umožní umělcům, kteří postoupí do užšího výběru, získat dobré zviditelnění v nejrůznějších médiích, a to díky zveřejnění soutěžních podmínek v národním i mezinárodním měřítku a následně díky tištěnému katalogu soutěže.

Stejně jako v předchozích ročnících soutěže bude při vyhlášení vítězů a finalistů v Rivarolo Canavese prezentován katalog děl, která se zúčastnila soutěže, s texty od uměleckých kritiků v italštině a angličtině a také v češtině, vydaný nakladatelstvím Umberto Allemandi & C.

Koncepce katalogu:

- jeden oddíl věnovaný vítězi kategorie Under 30, s výběrem jeho nejnovějších děl.

- jeden oddíl věnovaný vítězi kategorie Over 30, s výběrem jeho nejnovějších děl.

- jeden oddíl věnovaný dílům umělců-finalistů v kategorii Under 30.

- jeden oddíl věnovaný dílům umělců-finalistů v kategorii Over 30.

- jeden oddíl věnovaný vítězi sekce videoartu.

Katalog bude provázet výstavy v Itálii i v zahraničí.


 

Vítězové obou kategorií obdrží následující cenu:

 

- osobní výstavu v sídle Areacreativa42, v prostorech Casa Toesca, v Rivarolo Canavese (Turín), v říjnu/listopadu 2015.

- účast na postsoutěžní výstavě s vítězným dílem a/nebo výběrem vlastních děl v Galerii Christine Park v Londýně v listopadu/prosinci 2015.

- účast na postsoutěžní výstavě s vítězným dílem a/nebo výběrem vlastních děl v Galerii Art Salon S/Tančící dům v Praze v lednu/únoru 2016 a/ nebo v galerii NoD.

Vítězům bude poskytnuto 500 euro na pokrytí nákladů na cestu, pobyt a přepravu děl do různých výstavních prostorů, kde se budou konat postsoutěžní výstavy. Jakékoliv další náklady si bude umělec hradit sám.

 

Finalisté obou kategorií obdrží následující cenu:

 

-Dvacet umělců-finalistů v kategorii Under 30 a dvacet umělců-finalistů v kategorii Over 30 získají možnost vystavit svá díla na kolektivní výstavě ve Ville Vallero v Rivarolo Canavese (Turín), v říjnu/listopadu 2015.

-Účast na kolektivní postsoutěžní výstavě v Galerii Christine Park v Londýně (v listopadu/prosinci 2015) a v Galerii Art Salon S a v Galerii NoD v Praze (leden/únor 2016) po výběru hostitelských galerií.

 

Vítěz v kategorii videoartu:

Vítěz v kategorii videoartu získá projekci svého díla v prostorách turínské Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti v říjnu/listopadu roku 2015 a poté v Galerii NoD v Praze v lednu/únoru 2016. Vítězi bude poskytnuto 200 euro na pokrytí nákladů na cestu, pobyt a přepravu děl do různých výstavních prostorů, kde se budou konat postsoutěžní výstavy. Jakékoliv další náklady si bude umělec hradit sám.

 


 

Případní finalisté nebo vítězové v obou kategoriích, kteří se soutěže zúčastnili s performancí, představí své dílo ve zkrácené verzi (ne delší než 10 minut) na slavnostním večeru při předávání cen. U děl obsahujících převzatou hudbu nebo obrazy musí být v případě potřeby zaručena veškerá autorská práva a práva Italského sdružení autorů a vydavatelů Siae.

Stejně jako u předchozího ročníku budou moci být udělena zvláštní uznání umělcům s mimořádnými zásluhami.

Vystavená díla budou zařazena do tištěného katalogu vydaného při příležitosti soutěže.

 

Při oficiálním zahájení výstavy za přítomnosti zástupců institucí předá předsedkyně poroty každému finalistovi jeden katalog a potvrzení o účasti v soutěži.


 

8) Fáze a termíny soutěže:

 • Termín pro zaslání žádosti o účast spolu s požadovanou dokumentací:

do 20. července 2015, pokud nebude prodloužen.

 • Vyhlášení vítězů a finalistů:

září 2015.

Výstavy vítězů a finalistů v různých galeriích se budou konat tak, jak je uvedeno v předchozích odstavcích.

 

 

9) Odpovědnost:

I když Kulturní asociace Areacreativa42 zajistí maximální péči a zabezpečení uměleckých děl zaslaných do soutěže, zříká se jakékoliv odpovědnosti za jejich případné odcizení, požár nebo jakékoliv poškození, k nimž by mohlo dojít během jednotlivých fází soutěže, v Itálii a v zahraničí.

Náklady na zaslání děl finalistů a vítězů obou kategorií do sídla Areacreativa42 v Rivarolo Canavese (Turín) a jejich zaslání zpět uhradí umělci. Náklady na zaslání děl finalistů a vítězů ze sídla Areacreativa42 do galerií v Londýně a v Praze a jejich zaslání zpět do Rivarolo Canavese uhradí Areacreativa42, která rovněž určí podmínky tohoto zaslání.

U instalací musí umělci organizátorům poskytnout veškerý materiál nezbytný pro jejich sestavení a zaručit osobní dohled ve fázi sestavování.

Materiál zaslaný k registraci nebude vrácen. Organizátoři si vyhrazují právo na změny pravidel soutěže v případě nutnosti. Předpokladem účasti v soutěži je bezpodmínečné přijetí všech článků těchto pravidel.

 

10) Svolení:

Každý kandidát výslovně opravňuje Kulturní asociaci Areacreativa42 a osoby, které s ní v rámci této soutěže spolupracují, ke zpracovávání získaných osobních údajů v souladu se zákonem 675/96 (”Zákon o ochraně osobních údajů”) a ve znění pozdějších předpisů leg.dekret č.196/2003 (Zákon o ochraně osobních údajů), a rovněž k vkládání těchto údajů do databází spravovaných výše uvedenými osobami.

Každý umělec vybraný do užšího výběru postoupí bezplatně Kulturní asociaci Areacreativa42 a osobám, které s ní v rámci této soutěže spolupracují, práva na reprodukci, vystavování, publikaci, překlady a zveřejňování, jakýmkoliv způsobem a bez výhrad, svých děl poskytnutých do soutěže, fotografických reprodukcí a textů týkajících se výběru a organizační činnosti soutěže.

 

Informace

Organizační sekretariát

Cena Carlo Bonatto Minella

Associazione culturale AREACREATIVA42

Via Ivrea č.42 – 10086 Rivarolo Canavese (TO)

info@areacreativa42.com

artprizecbm@areacreativa42.com

telefon Itálie: Karin Reisová +39 335 122 7609 Elisabetta Chiono +39 3473420598

telefon UK: Elisabetta Chiono + 44 7532048674

telefon Česká republika: Karin Reisová +42 0605352967

 

Carlo Bonatto Minella:

Víra v zesnulé, 1878

 

bottom of page