top of page

Barbora Maštrlová 

- Ženy, když pláčou, vlhnou

9.1. - 1.3. 2015

Barbora Maštrlová v rámci své druhé samostatné výstavy s názvem „Ženy, když pláčou, vlhnou“ představuje multimediální mix děl vzniklých během posledních tří let. V nich zkoumá primárně fenomén ženství, sexuality a času, stejně tak jako přidružená témata moci, romantiky, reprodukce, smrti a nesmrtelnosti. Záměrně volí na první pohled dráždivá a provokativní témata, která se mnohdy pohybují na hraně kontroverze. Což naznačuje již samotný, znejišťující a sebeironický název výstavy, kterému nechybí i jistý aspekt komična, stejně tak jako jednotlivým vystaveným pracím. Nabízí se otázka, kde ženy vlhnou, když pláčou? Na tvářích díky slzám, kterým se nemusí ubránit, pokud se hlouběji zamyslí nad vlastním bytím? Genderová determinace, uzavřenost v psychických i fyzických nárocích na správnost počínání a chování. Bludný kruh nároků a očekávání, co se těžko opouští, lze-li se z něj vůbec kdy vymanit. Nebo ženám vlhnou pohlavní orgány sexuálním vzrušením? Sadomasochismus pramenící z fascinace mocí. Široká škála násílí aplikovaná na vlastní osobě či na okolí - mužích, společnosti a potomcích zajišťujících pomyslnou nesmrtelnost a koloběh existence. Nebo jsou obě varianty neoddělitelné a těsně provázané? Jak moc je žena determinovaná k takové emocionální zátěži biologicky, společensky nebo sama svou volbou?  Jak moc je její prožívání světa a spoluúčast na něm zatížené naučeným vnímáním a prožíváním, intoxikovaným melancholickou romantikou a dalšími pochybnými projekcemi nejrůznějšího charakteru? Jak se z toho může vymanit a může vůbec či by měla? Autorka nementoruje, nevysvětluje a neapeluje na jednoznačné čtení problematiky. Nýbrž klade otázky, které se vznášejí nad jednotlivými díly a pomáhají vytvářet mnohovrstevnatější obsah, často odkazující k širším kulturním a popkulturním souvislostem. Redukuje informace na čisté esence a tato redukce se stává nejvýraznějším rysem uvažování i tvorby. Vznikají tak díla, která fungují primárně sama o sobě, ale jejich vzájemná souhra divákovi umožňuje hlubší ponor do tématu, potažmo děje odehravajícího se na pozadí celé instalace.

 

kurátorka výstavy: Helena Sequens

 

více o Barboře Maštrlové >

bottom of page